எழுத்துக்களின் வடிவங்களை மாற்றுவது எப்படி? : Learn Illustrator CC [Video] – 3

இலஸ்டேட்டரில் எழுத்துக்களை எப்படி உருமாற்றிக்கொள்வது என்பது பற்றிய அடிப்படை காணொளிப்பதிவு இது.
வெக்டர் சின்னங்கள் தொடர்பான விடையங்களுக்கு அடிப்படையானது.

உங்கள் சந்தேகங்களை கேட்டுக்கொள்ளலாம்.

உடனுக்குடன் video tutorials ஐ காண எனது youtube ஐ subscribe செய்துகொள்ளுங்கள்.

(1496)

Leave a Reply

Top