செவ்வாய் கிரகத்தில் நீல மர்மம் குறிப்பது என்ன?

ஐரோப்பிய விண் ஆராய்ச்சி மையத்தினால் சமீபத்தில் செவ்வாய் கிரகத்தில் நீல நிற பகுதி ஒன்று கண்டறியப்பட்டது. முதலில் நீர் நிலையா எனும் கோணத்தில் ஆய்வுகள் நடந்தபோதிலும், இப்போது அது செவ்வாயில் ஏற்படும் அதி வேக புயல், எரிமலை முகடுகளுக்கு அருகாமையில் ஏற்படுத்திய சுழற்சியின் தாக்கம் என கூறப்படுகிறது.

செவ்வாயில் மணிக்கு 100km வேகத்தில் புயல் வீசும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இது தொடர்பான ஆய்வு மேலும் நுணுக்கமாக நடந்துவருகிறது.

image

+செவ்வாயின் சூரியோதயம்…

image

(5071)

One thought on “செவ்வாய் கிரகத்தில் நீல மர்மம் குறிப்பது என்ன?”

  1. R. Tamilselvi says:

    i wANT MORE INFORMATION ABOUT SPACE

Leave a Reply

Top