சாத்தியமாகியுள்ள Back to the future சாதனம். – புதிய தொழில்நுட்பம்

Hoverboard எனப்படும் சாதனம் பற்றி பொதுவாக அனைவரும் அறிந்திருப்பீர்கள். Back to the future திரைப்படங்களில் அதிகம் இடம்பெற்ற ஒரு சாதனம். அதன் மேல் ஏறி கால்களால் தள்ளி வேகமாக பயணிக்கலாம். சிற்காளின் மூலம் நகரும்.

Back to the future 2ஆம் பாகத்தில் அச்சு சாதனம் தரையை தொடாதும் கால்களால் இயக்க வேண்டிய தேவை இல்லாமலும் தன்னிச்சையாக பயணிக்கும் வகையில் காட்டப்பட்டிருக்கும்.

இப்போது உண்மையில் அவ் வகையான சாதனம் ஒன்றை Arc Pax hendo எனும் நிறுவனம் உருவாக்கியுள்ளது. சுமார் 200 பவுண்ட்ஸ் நிறை வரை தாங்கக்கூடியது. இன்னோர்வகை 300-500 பவுண்ட்ஸ் வரை தாங்க கூடியதாக இருக்கும் என் கூறப்பட்டுள்ளது.

Hoverboard Hendo என் கூகுள் செய்வதன் மூலம் மேலும் அறியலாம்.

image

image

(5099)

Leave a Reply

Top