செவ்வாயில் இருந்து பூமியின் புகைப்படம். – short news

செவ்வாய் கிரகத்தில் இருந்து இறுதியாக எடுக்கப்பட்ட பூமியின் புகைப்படம் இது.

image

From mars

Mars

image

தெளிவான புகைப்படத்தை நாசாவின் உத்தியோகபூர்வ தளத்தில் காணலாம்.

(4063)

One thought on “செவ்வாயில் இருந்து பூமியின் புகைப்படம். – short news”

  1. santhosh says:

    thanks for sharing such type of photos , update more photos with good clarity and explanation

Leave a Reply

Top