கார்ல் மார்க்ஸ் – வரலாற்று மென்புத்தகம். (Karl Marx’s Biography tamil ebook)

Karl Marx

Karl Marx

  • பிறப்பு : 5/5/1818
  • வாழ்ந்த இடம் : ஜேர்மனி, இங்கிலாந்து
  • இறப்பு : 14/3/1883
  • துறை : அரசியல், பொருளாதாரம், தத்துவம், சமூகவியல், தொழிலாளர், வரலாறு, இயற்கை அறிவியல்கள்

அறியப்படுவது :
பொதுவுடமை அறிக்கை – மூலதனம்
மார்சீச சித்தார்ந்தம்
தொழிலாளர் உரிமை மற்றும் மாற்ற கருத்துக்கள்.
கம்யூனிச அறிக்கைகள்.

காரல் மார்க்ஸின் முழுமையான வரலாற்றை அறிந்துகொள்ள இவ் மென் புத்தகத்தை படியுங்கள். (சொடுகுவதன் மூலம் தெளிவான திரையில் படிக்கமுடியும்.)

இவ் மென் புத்தகம் தமிழ்ல் தகவல்களை பகிர்வதற்காக பகிரப்படுகிறது. புத்தக உரிமையாளர் கேட்கும் பட்சத்தில் நீக்கப்படும்.

(14326)

One thought on “கார்ல் மார்க்ஸ் – வரலாற்று மென்புத்தகம். (Karl Marx’s Biography tamil ebook)”

  1. great man i cant believe how to do this? salute him

Leave a Reply

Top