ஜொகானஸ் கெப்லர் விண்ணியல் சோதிடர்! – அறிமுகம் + வரலாற்று மென்புத்தகம்.

Johannes Kepler

Johannes Kepler

  • பிறப்பு : 27/12/1571
  • வாழ்ந்த நாடு : ஜேர்மனி
  • இறப்பு : 15/11/1630
  • துறை : விண்ணியல், வான் சாஸ்திரவியல், கணிதம் மற்றும் இயற்கைத்தத்துவம்

அறியப்படுவது : கெப்லரின் கிரக இயக்கவிதிகளுக்காகவும் கெப்லரின் அனுமானங்களுக்காகவும்.

கெப்லர் பற்றிய முழுமையான வரலாற்று தொகுப்பு அடங்கிய மென்புத்தகத்தை வாசிக்க இதை சொடுகுங்கள்.

மேலும் பல அறிவியல்-வரலாற்று மேதைகளை அறியலாம் இணைந்திருங்கள் 

(3224)

Leave a Reply

Top