மென்புத்தக கடவுச்சொல் நீக்கும் மென்பொருள்! – Free Download

pdf password remover tamilபல நேரங்களில் சிறந்த மென்புத்தகங்கள் கடவுச்சொல் இடப்பட்டு மூடப்பட்டிருக்கும். அவற்றை கடவுச்சொல் இல்லாது திறக்க உதவும் ஒரு சிறந்த மென்பொருள் இது.

மென்பொருளை பதிந்த பின்னர், தேவையான மென் புத்தகத்தை தெரிவு செய்து வலது சொடுகல் செய்து Wondershare PDF Password Remover ஐ தெரிவு செய்ய வேண்டும். சில வினாடிகளில் கடவுச்சொல் நீக்கப்பட்டுவிடும்.

சிறப்புக்கள் :
அனைத்துவிதமான கடவுச்சொல் கட்டுப்பாட்டையும் குறுகிய நேரத்தில் நீக்கும்.
Adobe PDF இல் 1.0 – 1.7 வரையான பதிப்புக்களுக்கு இயைபானது.

அளவு :
தரவிறக்க : Link01   / Link02

(1456)

Leave a Reply

Top