“வியக்கவைக்கும் தமிழர் அறிவியல்” : மாத்தளை சோமுவின் அறிவியல் பார்வை

“வியக்கவைக்கும் தமிழர் அறிவியல்” என்ற இந்த புத்தகத்தை மாத்தளை சோமு எழுதியுள்ளார்.
மிக உண்ணிப்பான அறிவியல் பார்வையுடன் வரலாறும் இணைந்த பாணியில் இப்புத்தகம் எழுதப்பட்டுள்ளது.

புத்தக உரிமையாளர்கள் கேட்கும் பட்சத்தில் நீக்கப்படும்.

எழுத்தை பெரிதாக்குவதற்கு, Ctrl மற்றும் + ஐ அழுத்தவும்.

(5361)

Leave a Reply

Top