Nissan நிறுவனத்தின் புதிய smart watch!

இப்போது புதிய தொழில்நுட்பமாக smartwatch கடிகாரம் வெளிவர ஆரம்பித்துள்ளது.

தற்போது இந்தவரிசையில் வாகன நிறுவனமான Nissan நிறுவனமும் புதிய smartwatch ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது.

வாகன ஓட்டுனர்களுக்கென விசேடமாக தயாரிக்கப்பட்ட இந்த கடிகாரத்தில், குறித்த நபரின் இதயத்துடிப்பு, உடல் வெப்பநிலை என்பவற்றை காணக்கூடியதாக உள்ளதுடன் வாகனத்தின் தகவல்களையும் பார்வையிட முடியும். மேலும் நிஷான் நிறுவனத்தின் புதிய தகவல்களை விரும்பினால் அறியமுடியும்.

image

(905)

Leave a Reply

Top