மைக்கல் ஃப்ரடே – வாழ்க்கை குறிப்பு | கண்டுபிடிப்பாளர்

பெயர் : மைக்கல் ஃப்ரடே
பிறப்பு : 22/9/1791
பிரபலமான காரணம் : மின் மோட்டார் உருவாக்கம்; மின் காந்தவியல் மின் வேதியவியலில் ஆற்றிய அளப்பரிய சோதனைகள்.

வாழ்க்கை குறிப்பு :

Michel Faraday

Michel Faraday

மைக்கல் ஃபரடே (Michael Faraday) 1791 ஆம் ஆண்டு புரட்டாதி 22 ஆம் திகதி (22/9/1791) இங்கிலாந்தில் பிறந்தார்.
இரசாயனவியல் மற்றும் பெளதீகவியலில் முக்கியமான ஒரு நபராக இவர் விளங்குவதற்கு காரணம், இவரின் பங்களிப்புடனேயே இன்று இன்றியமையாததாக இருக்கும் மின்சாரம் ஒரு பாவனை பொருளாக மாறியது.

வறிய குடும்பத்தில் கொல்லருக்கு மகனாக பிறந்த மைக்கல் ஃப்ரடே அக் காலத்தில் இங்கிலாந்தில் இருந்த சாதிவகுப்பு காரணமாக பல சிக்கல்களை சந்தித்தார். தனது குடும்ப கஷ்டத்தை கருத்தில் கொண்டு புத்தகங்கள் விக்கும் ஒருவரிடம் வேலைக்கு சேர்ந்துகொண்டார். அந் நேரம் அவருக்கு பல புத்தகங்களை படித்தறியும் வாய்ப்புக்கிடைத்தது. அதனூடாக அவரது கவனம் மின்னியலின் பக்கம் திரும்பியது.

images1812 இல் மின்னியலில் தனது தேடலை ஆரம்பித்த இவர் முதலாவது மின்கலத்தை உருவாக்கினார். அடுத்த ஆண்டே 1813 இல் இங்கிலாந்தில் பிரபலமாக இருந்த ரோயல் சங்கத்தில் ( Royal Institution ) சேர்.ஹொம்ஃப்ரி டேவி (Humphry Davy) இடம் பணியாற்றும் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டது. எனினும் அவரின் சாதிவகுப்பு காரணமாக பல சிக்கல்களை சந்தித்தார். ஆனால், பத்துவருடங்கள் கழித்து அதே ரோயல் சங்கத்தில் பேராசிரியராக பணியாற்றும் வாய்ப்பை பெற்றுக்கொண்டார்!
இந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் (1821) இல் மின் காந்தவியல் சோதனையில் ஈடுபட்டு 10 வருடங்களில் மின்சார மோட்டாரை உருவக்கினார்.

1821 இல் மின் காந்தவியல் பரிசோதனையில் ஈடுபட்டார். 10 ஆண்டுகளின் பின்னர் மின்சார மோட்டாரை உருவாக்கி சாதித்தார்.

பிரபல இனங்காண்பு (கண்டுபிடிப்புக்கள்) :
barlow_wheelபாரடேவின் தூண்டல் விதி
பாரடே விளைவு
பாரடே கூண்டு
பாரடே மாறிலி
பாரடே கோப்பை
பாரடே முரண்பாடு
பாரடே-திறன் விளைவு
பாரடே அலை
விசைக்கோடுகள்

அடுத்தவர் அறிந்துகொள்ள பகிருங்கள்.. Facebook!

(3449)

One thought on “மைக்கல் ஃப்ரடே – வாழ்க்கை குறிப்பு | கண்டுபிடிப்பாளர்”

  1. NUSBIYA says:

    very nice

Leave a Reply

Top