சில பழங்களின் தூய தமிழ் சொல் !

தமிழில் தவறாக பயன்படுத்தப்படும் சில பழங்களின் தூய தமிழ் சொற்கள் இங்கு தொகுக்கப்பட்டுள்ளது.

வேறு பழங்களின் தூய தமிழ் பெயர்கள் தெரிந்தவர்களும், இங்கு தவறுகள் இருப்பின் சுட்டிக்காட்ட நினைப்பவர்களும் கருத்தில் கூறவும்.

அப்பிள் ( Apple)  : குமளி, அரத்தி
அன்னாசி ( Pineapple)  : செந்தாழை
திராட்சை ( Grapes)  : கொடி முந்திரி
ஆரஞ்சு /ஒரேஞ் ( Orange) : கிச்சிலி
துரியான்/ டுரியான் (Durian)  : முள்நாரி
வாட்டர்மலோன் / வோட்டர்மலூன் ( Watermelon)  : குமட்டிப்பழம்
ஸ்ரோபரி /ஸ்ராபரி (Strawberry)  : செம்புற்றுப்பழம்

—————- புதிய தொகுப்பு : 07/09/2013 ————

APPLE – அரத்திப்பழம், குமளிப்பழம்
APRICOT – சர்க்கரை பாதாமி
AVOCADO – வெண்ணைப் பழம்

BANANA – வாழைப்பழம்
BELL FRUIT – பஞ்சலிப்பழம்
BILBERRY – அவுரிநெல்லி
BLACK CURRANT – கருந்திராட்சை, கருங்கொடிமுந்திரி
BLACKBERRY – நாகப்பழம்
BLUEBERRY – அவுரிநெல்லி
BITTER WATERMELON – கெச்சி
BREADFRUIT – சீமைப்பலா, ஈரப்பலா

CANTALOUPE – மஞ்சள் முலாம்பழம்
CARAMBOLA – விளிம்பிப்பழம்
CASHEWFRUIT – முந்திரிப்பழம்
CHERRY – சேலா(ப்பழம்)
CHICKOO – சீமையிலுப்பை
CITRON – கடாரநாரத்தை
CITRUS AURANTIFOLIA – நாரத்தை
CITRUS AURANTIUM – கிச்சிலிப்பழம்
CITRUS MEDICA – கடரநாரத்தை
CITRUS RETICULATA – கமலாப்பழம்
CITRUS SINENSIS – சாத்துக்கொடி
CRANBERRY – குருதிநெல்லி
CUCUMUS TRIGONUS – கெச்சி
CUSTARD APPLE – சீத்தாப்பழம்

DEVIL FIG – பேயத்தி
DURIAN – முள்நாரிப்பழம்

EUGENIA RUBICUNDA – சிறுநாவல்

GOOSEBERRY – நெல்லிக்காய்
GRAPE – கொடிமுந்திரி, திராட்சைப்பழம்
GRAPEFRUIT – பம்பரமாசு
GUAVA – கொய்யாப்பழம்

HANEPOOT – அரபுக் கொடிமுந்திரி
HARFAROWRIE – அரைநெல்லி

JACKFRUIT – பலாப்பழம்
JAMBU FRUIT – நாவல்பழம்
JAMUN FRUIT – நாகப்பழம்

KIWI – பசலிப்பழம்

LYCHEE – விளச்சிப்பழம்

MANGO FRUIT – மாம்பழம்
MANGOSTEEN – கடார முருகல்
MELON – வெள்ளரிப்பழம்
MULBERRY – முசுக்கட்டைப்பழம்
MUSCAT GRAPE – அரபுக் கொடிமுந்திரி

ORANGE – தோடைப்பழம், நரந்தம்பழம்
ORANGE (SWEET) – சாத்துக்கொடி
ORANGE (LOOSE JACKET) – கமலாப்பழம்

PAIR – பேரிக்காய்
PAPAYA – பப்பாளி
PASSIONFRUIT – கொடித்தோடைப்பழம்
PEACH – குழிப்பேரி
PERSIMMON – சீமைப் பனிச்சை
PHYLLANTHUS DISTICHUS – அரைநெல்லி
PLUM – ஆல்பக்கோடா
POMELO – பம்பரமாசு
PRUNE – உலர்த்தியப் பழம்

QUINCE – சீமைமாதுளை, சீமைமாதுளம்பழம்

RAISIN – உலர் கொடிமுந்திரி, உலர் திராட்சை
RASPBERRY – புற்றுப்பழம்
RED BANANA – செவ்வாழைப்பழம்
RED CURRANT – செந்திராட்சை, செங்கொடிமுந்திரி

SAPODILLA – சீமையிலுப்பை
STAR-FRUIT – விளிம்பிப்பழம்
STRAWBERRY – செம்புற்றுப்பழம்
SWEET SOP – சீத்தாப்பழம்

TAMARILLO – குறுந்தக்காளி
TANGERINE – தேனரந்தம்பழம்

UGLI FRUIT – முரட்டுத் தோடை

WATERMELON – குமட்டிப்பழம், தர்பூசணி
WOOD APPLE – விளாம்பழம்

மேலும் தமிழ் தொடர்பான தகவல்களுக்கு…

(5339)

4 thoughts on “சில பழங்களின் தூய தமிழ் சொல் !”

  1. rajesh says:

    தனி தமிழ் இயக்கத்தின் மூலமாக சாலை ஓர பழக்கடைகளில் இந்த பழங்களின் பெயர்களை நாமே கடைக்காரர்களுக்கு செய்து கொடுத்தால் என்ன!!!!

Leave a Reply

Top