தவிச்ச வாய்க்கு துப்பாக்கி! – Tamil Logic Puzzle

Water glass tamil puzzlesஉணவகத்தில் உணவருந்திக்கொண்டிருந்த ஒரு மனிதர் திடீரென அங்கு உணவை பரிமாறிக்கொண்டிருந்தவரிடம் தண்ணீர் கேட்டார். உடனே சேவகர் / உணவை பரிமாறியவர் துப்பாக்கியை எடுத்து தண்ணீர் கேட்டவரின் தலையை நோக்கு குறிவைத்தார். தண்ணீர் கேட்டவர் அதற்கு ” நன்றி” தெரிவித்துக்கொண்டார்.

கேள்வி : ஏன் அவர் நன்றி தெரிவித்திருப்பார்? லொஜிக்காக (Logic) சிந்தித்து பதில் சொல்லுங்கள்… முயற்சியின் பின் கீழுள்ள பகுதியை விடுவித்து பதிலை பாருங்கள்.

[wp-like-locker] உணவருந்தியவர் விக்கலுக்காக தண்ணீர் கேட்டிருப்பார். பரிமாறியவர் அதிர்ச்சி கொடுப்பதற்காக துப்பாக்கியால் குறிவைத்திருப்பார். துப்பாக்கியை கண்ட அதிர்ச்சியில் விக்கல் நிக்க நன்றி தெரிவித்திருப்பார். [/wp-like-locker]

[twitterlocker] உணவருந்தியவர் விக்கலுக்காக தண்ணீர் கேட்டிருப்பார். பரிமாறியவர் அதிர்ச்சி கொடுப்பதற்காக துப்பாக்கியால் குறிவைத்திருப்பார். துப்பாக்கியை கண்ட அதிர்ச்சியில் விக்கல் நிக்க நன்றி தெரிவித்திருப்பார். [/twitterlocker]

(4117)

4 thoughts on “தவிச்ச வாய்க்கு துப்பாக்கி! – Tamil Logic Puzzle”

  1. thanuthanu says:

    விக்கலுக்காக தண்ணீர் கேட்டிருப்பார்பரிமாறியவர் அதிர்ச்சி கொடுப்பதற்காக துப்பாக்கியால் குறிவைத்திருப்பார். துப்பாக்கியை கண்ட அதிர்ச்சியில் விக்கல் நிக்க நன்றி தெரிவித்திருப்பார்.

  2. விக்கல் வந்ததனால்..

  3. adhu thanni thupaki.

  4. Andha aaluku vikkal adhanala thanni kettar.server thuppakiya thalaila vachadhum, vikkal ninuduchu nanrinu solli irukkurar.

Leave a Reply

Top