50% இறப்பிற்கு காரணமான நுளம்புகள் பற்றி தெரிந்ததும் தெரியாததும்!

mosquitoes tamil articlesஉலகத்திலேயே மிக ஆபத்தான பூச்சி எது? என்று பார்த்தால்… நாம் நினைப்பது போன்று அமேசன் காட்களிலோ அல்லது ஆப்பிரிக்க காட்களிலோ இருக்கும் ஒரு இனம் தெரியாத ஜந்து அல்ல… எம்மை சுற்றி இருக்கும் நாம் அறிந்த ” நுளம்பு/கொசு” தான் உலகிலேயே மிக ஆபத்தான பூச்சியாகும்!

மலேரியா, டெங்கு, மச்சல் காய்ச்சல், மேற்கு நைல் வைரஸ் போன்ற எண்ணிலடங்காத நோய்கள் பரவுவதற்கு இந்த நுளம்பே காரணமாக அமைகின்றது. வருடாந்தம் லட்சக்கணக்கான மக்களின் இறப்பிற்கு இந்த நுளம்புகள் காரணமாக இருக்கின்றன.

கற்காலம் முதல் இன்றுவரை உலகில் வாழ்ந்த மனிதர்களில் 50% ஆனவர்களின் இறப்பிற்கு நுளம்புகளே காரணம் என விஞ்ஞானிகள் கூறுகின்றனர்.

இனி நுளம்புகள் பற்றி தெரிந்த, தெரியாத சுவாரஷ்யங்களைப்பார்ப்போம்…

 1. பெண் நுளம்புகள் மாத்திரமே மனிதரையும் விலங்குகளையும் கடிக்கும். ஆண் நுளம்பு பூக்களில் இருந்து உணவைப்பெற்றுக்கொள்ளும்.
 2. இது அனைவருக்கும் தெரிந்த விடையம். ஆனால், பெண் நுளம்புகள் மனிதரை தாக்குவதற்கான காரணம் தமது இனப்பெருக்க முட்டைக்குத் தேவையான புரதத்தை (protein ) பெற்றுக்கொள்வதற்காகவே.
 3. சில இடங்களில் இருக்கும் நுளம்புகள் மனிதரை கடிப்பதே இல்லை (பெண் நுளம்பாக இருந்தாலும்) அவை விலங்குகள் மற்றும் பறவைகளை மட்டுமே கடிக்கின்றன.
 4. நுளம்புகள் மனித்தியாலத்திற்கு 1.5 – 2 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் பறக்கும்.
 5. இது ஏனைய பூச்சிவகைகளுடன் ஒப்பிட்டால் மிகவும் மந்தமானது. போட்டி வைத்தால் நுளம்புகள் கடைசியாகவே வரும்.
 6. ஒரு செக்கனிற்கு 300-600 தடவைகள் தமது செட்டைகளை அடிக்கும்.
 7. இதன் விளைவாகவே உங்கள் தலைப்பகுதியை நுளம்பு அண்டும் போது ஒரு வித ஒலி ஏற்படுகின்றது.
 8. பொதுவாக வீடுகளை அண்டியே நுளம்புகள் வாழும். ஆனால் சிலவகை நுளம்புகள் 160 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் கூட தமது இனப்பெருக்கத்தை நடத்தும். ( நீரிலேயே தமது குஞ்சுகளை இடும். )
 9. டைனோசர் காலத்தில் இருந்தே நுளம்புகள் இருந்து வந்துள்ளதாக விஞ்ஞானிகள் நம்புகின்றார்கள். தென் ஆபிரிக்க கண்டத்தில் உருவாகி உலகம் முழுவதும் பரந்திருக்கலாம் என்று கருதப்படுகிறது.
 10. நுளம்புகள் கடித்து இரத்தத்தை உறிஞ்ச முதல் சிறிய அளவில் சிறு நீரை கழிக்கின்றன. சில வேளைகளில் கடித்த இடத்தை சுற்றி ஈரமாக இருப்பதை அவதானிக்க முடியும்.
 11. நுளம்புகள் ஆண்களை விட பெண்களையே அதிகம் கடிப்பதற்கு ஆர்வம் காட்டுகின்றன.
 12. பண்டைய நுளம்புகள் தற்போது இருக்கும் நுளம்புகளை விட 3 மடங்கு உருவில் பெரியது.
 13. 75 அடி தூரத்தில் இருக்கும் ஒரு மனிதரை சரியாக இனங்கண்டு கடுக்கும் மோப்ப சக்தி நுளம்புகளுக்கு உண்டு.
 14. ஒரு நுளம்பு 5-6 மாத காலம் வரை வாழும் தகுதியுள்ளது.
 15. நுளம்புகள் 6 கால்களை உடையன.
 16. ஒரு நுளம்பின் சாதாரண‌ நீளம் 16 மில்லிமீட்டர்களாக இருக்கும்.
 17. 2 700 – 3 500 வகையான நுளம்புகள் உலகம் பூராவும் இருக்கின்றன.
 18. mosquito என்பது biting fly என்பதையே குறிக்கின்றது.

(1746)

One thought on “50% இறப்பிற்கு காரணமான நுளம்புகள் பற்றி தெரிந்ததும் தெரியாததும்!”

Leave a Reply

Top