பனிமனிதன் என்றழைக்கப்படும் – Dutchman Wim Hof

“Dutchman Wim Hof” நீங்கள் தற்போது பார்க்கப்போகும் வீடியோவின் நாயகன். 0 பாகைக்கும் குறைவான குளிரில்,

குளிர் படர்ந்து மேற்புரம் கட்டியாகிப்போன நீர்த்தடாகத்தின் அடியில் உள்ள கடும் குளிரான நீரில் சுமார் 57.5 மீற்றர்கள் வெறும் உடலுடன் தன்னீருக்கு அடியால் நீந்தி சாதனை புரிந்துள்ளார். ( வெறும் காட்சட்டையும், கண்ணிற்குள் நீர் புகாமல் இருக்க கண்ணாடியுமே அணிந்திருந்தார்.)

சாதாரணமாக இவ் குளிருக்கு உடல் விறைத்துப்போய் இரத்த ஓட்டங்கள் பாதிப்படையவேண்டும். எனினும், இவரின் உடலில் அப்பாட்திப்புக்கள் ஏற்படுவதில்லை. அதற்கான காரணம், பண்டைய உலகத்தில் பிரசித்தமாக இருந்து தற்போது மறைந்துபோன “inner fire (உள் தீ)” எனும் யோகக்கலையை கற்றுள்ளமையேயாகும். இந்தி வீடியோவைப்பார்க்கும் போதே உங்களுக்கு விளங்கும், சிறிது நேரம் தனிமையில் அவர் அக்கலைக்கு உட்படுவது.

By : Chandran Pirabu

(1613)

Leave a Reply

Top