மிகவேகமாக வாசிக்க கூடிய பெண்! : TRISH

உலகிலேயே வேகமாக வாசிக்கும்* திறன் உள்ள பெண்ணாக TRISH எனும் இப் பெண் கின்னஸ் புத்தகத்தில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.

( சத்தம் வெளியில் வரும் வகையில், மனதினுள் வாசிப்பதல்ல )
இவர் பற்றிய மேலதிக விபரங்களைப் பெற முடியவில்லை. எனினும், எம்மவர் எவராவது இவரைவிட வேகமாக வாசிக்குமாற்றலைப்பெற்றிருப்பார்கள். அவர்கள் இச் சாதனையை தமதாக்கிக்கொள்ள வேண்டும் என்பதே எம் நோக்கம். வாசிக்கும் உங்களுக்கு அல்லது உங்கள் நண்பருக்கு இத்திறன் இருந்தால் முயற்சிக்கவும். :)

(1314)

Leave a Reply

Top