மனித திசுக்களின் உதவியுடன் Supermouse உருவாக்கும் முயற்சி!

மனித திசுக்களின் உதவியுடன் Supermouse உருவாக்கும் முயற்சி!

சுண்டெலிகளில் மனித மூளையின் பிரதான கருக்களை செலுத்தி விசேடவகை (supermouse) எலிகளை உருவாக்கும் …

உடல் 01- நமது உடல் தொடர்பான அடிப்படை அறிவு மதிப்பீடு (quiz)

உடல் 01- நமது உடல் தொடர்பான அடிப்படை அறிவு மதிப்பீடு (quiz)

நமது உடல் தொடர்பான அடிப்படை கேள்விகள் சிலவற்றை உள்ளடக்கிய போட்டிப்பகுதி இது. 10 கேள்விகள், …

கொசுக்கள் ஏன் மனித ரத்தத்தை விரும்புகின்றன ?

கொசுக்கள் ஏன் மனித ரத்தத்தை விரும்புகின்றன ?

யானை மற்ற விலங்குகள் மனித வாடையை பல அடி தொலைவில் மனித நடமாட்டம் இருக்கும் போதே …

ஐன்ஸ்டீன் சிந்தனைகளில் இருந்து..

ஐன்ஸ்டீன் சிந்தனைகளில் இருந்து..

தொழில்நுட்ப மாற்றம் என்பது கொடுமைக்காரன் கையில் கிடைக்கும் கோடாளி. ஒருவன் பள்ளியில் …

DNA களின் செயற்பாடு பற்றிய ஆச்சரிய முடிவு. -functional DNAs

DNA களின் செயற்பாடு பற்றிய ஆச்சரிய முடிவு. -functional DNAs

ENCODE என்றழைக்கப்படும் ஆய்வுக்குழு சமீபத்தில் விடுத்துள்ள அறிக்கைப்படி, நமது உடலில் உள்ள DNA …

கன்னித்தாய்! – அறிவியல் பரிமாணத்தின் அடுத்த கட்டம்.

கன்னித்தாய்! – அறிவியல் பரிமாணத்தின் அடுத்த கட்டம்.

Kentucky எனும் இடத்தில் அமைந்துள்ள மிருக காட்சிசாலையில் இருக்கும் 6 மீட்டர் நீளமானதும் 91 …

காது கேலாதோர் மற்றும் பேச முடியாதோருக்காக புதிய சாதனம்! – அறிமுகம்

காது கேலாதோர் மற்றும் பேச முடியாதோருக்காக புதிய சாதனம்! – அறிமுகம்

காது கேலாதோருக்கான (பேச முடியாதவர்களுக்கும்) புதிய சாதனம் ஒன்று உருவாக உள்ளது. இச்சாதனம் கை …

சாத்தியமாகியுள்ள Back to the future சாதனம். – புதிய தொழில்நுட்பம்

சாத்தியமாகியுள்ள Back to the future சாதனம். – புதிய தொழில்நுட்பம்

Hoverboard எனப்படும் சாதனம் பற்றி பொதுவாக அனைவரும் அறிந்திருப்பீர்கள். Back to the future திரைப்படங்களில் …

தொழில்நுட்பம்

 

மேலும் சில…