ஐன்ஸ்டீன் சிந்தனைகளில் இருந்து..

ஐன்ஸ்டீன் சிந்தனைகளில் இருந்து..

தொழில்நுட்ப மாற்றம் என்பது கொடுமைக்காரன் கையில் கிடைக்கும் கோடாளி. ஒருவன் பள்ளியில் …

DNA களின் செயற்பாடு பற்றிய ஆச்சரிய முடிவு. -functional DNAs

DNA களின் செயற்பாடு பற்றிய ஆச்சரிய முடிவு. -functional DNAs

ENCODE என்றழைக்கப்படும் ஆய்வுக்குழு சமீபத்தில் விடுத்துள்ள அறிக்கைப்படி, நமது உடலில் உள்ள DNA …

கன்னித்தாய்! – அறிவியல் பரிமாணத்தின் அடுத்த கட்டம்.

கன்னித்தாய்! – அறிவியல் பரிமாணத்தின் அடுத்த கட்டம்.

Kentucky எனும் இடத்தில் அமைந்துள்ள மிருக காட்சிசாலையில் இருக்கும் 6 மீட்டர் நீளமானதும் 91 …

காது கேலாதோர் மற்றும் பேச முடியாதோருக்காக புதிய சாதனம்! – அறிமுகம்

காது கேலாதோர் மற்றும் பேச முடியாதோருக்காக புதிய சாதனம்! – அறிமுகம்

காது கேலாதோருக்கான (பேச முடியாதவர்களுக்கும்) புதிய சாதனம் ஒன்று உருவாக உள்ளது. இச்சாதனம் கை …

தொழில்நுட்பம்

 

மேலும் சில…